- Đối với các khách hàng là đại lý , hàng sẽ được chuyển qua các đơn vị vận chuyển đến tận địa chỉ của khách, cước phí khách hàng trả khi nhận hàng.

- Đối với các khách hàng lẻ, hàng sẽ được chuyển qua bưu điện, cước phí khách hàng thanh toán khi nhận hàng.

ĐỐI TÁC- KHÁCH HÀNG